In memoriam: Paul Janssen

Op 3 mei jl. is onze bedrijfsarts Paul Janssen op 61-jarige leeftijd overleden. Met dankbaarheid kijken wij terug op de afgelopen twee jaar waarin wij met hem hebben mogen samenwerken. Wij hebben veel positieve geluiden van klanten en hun medewerkers over zijn werkwijze gehoord. Wij wensen zijn levenspartner, vier dochters en verdere familie veel sterkte toe.