Resultaat klanttevredenheidsonderzoek 2020

Ieder jaar zijn wij verplicht om door een extern bureau de tevredenheid onder onze cliënten van het UWV te laten onderzoeken. De onderzoeksgegevens van 2020 zijn inmiddels bekend:

Wij zijn supertrots op dit resultaat!

We hopen dit in 2021 uiteraard te evenaren c.q. te verbeteren!

NB: voor de Naar Werk trajecten zijn wij in 2020 vrijgesteld van het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.