Counselling

Manager worden van uw situatie!

Counselling is een laagdrempelige manier van psychosociale hulpverlening die voornamelijk wordt toegepast bij cliënten met een gezonde en stabiele basis, die tijdelijk een verminderde grip hebben op de situatie en dit wel wensen.

Door middel van vertrouwelijke gesprekken zal de counsellor zich inleven in uw belevingswereld. Van hieruit kunnen andere standpunten belicht worden, zodat keuzes en veranderingen kunnen worden bewerkstelligd.

Counselling is non-directief. Dit betekent dat de counsellor u niet stuurt, maar u aanspoort bij het maken van keuzes. Daarbij oordeelt of veroordeelt de counsellor niet.

Opgekropte gevoelens als boosheid, woede, verdriet en schaamtegevoelens kunnen heel intens zijn. Counselling biedt de cliënt de gelegenheid deze gevoelens nader te onderzoeken, met de mogelijkheid eenvoudiger te begrijpen wat er gebeurt in lichaam en geest. De counsellor zal u aanmoedigen en helpen de gevoelens te verwoorden.

Counselling betekent 'verandering'

Cliënten die zich bij een counsellor melden, hebben meestal een probleem waar ze niet of moeilijk mee om kunnen gaan. Om er wel of beter mee om te kunnen gaan moet er iets veranderen. Dat kan een gedragsverandering betekenen, het kan een andere benadering van de situatie inhouden of het kan zelfs betekenen dat er voor een heel andere richting gekozen moet worden.

De meerwaarde van counselling

 • De vertrouwensband tussen counsellor en hulpvrager die veelal in één op één gesprekken geschapen wordt en steeds meer groeit. Duidelijk is dat naast door derden waarneembaar klachten, ook de innerlijke beleving van de cliënt een belangrijke rol speelt;
 • De gestructureerde methodiek die de counsellor gebruikt om goed te luisteren;
 • De korte termijn waarop resultaten geboekt kunnen worden die een lange termijn uitwerking hebben;
 • Het open en non-confronterende karakter van counselling, waarbij de hulpvrager zich veilig kan voelen;
 • De empatische benadering door de counsellor, die daarbij toch de professionele afstand weet te behouden;
 • De holistische aanpak;
 • Het feit dat de counsellor een MENS en niet een KLACHT behandelt (bron ABvC).

Wanneer counselling?

Wanneer u behoefte heeft aan persoonlijke ondersteuning en/of begeleiding kunt u gebruik maken van counselling. U kunt zonder verwijzing van uw huisarts een afspraak maken. Wij raden u echter wel aan wanneer er sprake is van psychische, emotionele, mentale en/of lichamelijke klachten, uw huisarts hiervan op te hoogte te stellen. 

Psychosociale problemen waarbij counselling hulp kan bieden zijn o.a.: afwijzing, angst, assertiviteit, boosheid, burn-out, conflict, depressie, eenzaamheid, grenzen, kiezen, kwetsbaarheid, manipulatie, perfectionisme, rouw en verlies, schuld, stress, vergeving, zelfbeeld,

De duur van een counsellinggesprek varieert van 1 tot 2 uur. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van uw situatie en de beoogde doelen en wensen.
Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Counsellors bij inZichtadvies

 • Leggen nooit dwingend een oplossing voor aan een cliënt;
 • Respecteren het recht van de cliënt om zelf beslissingen te nemen;
 • Geven de cliënt de ruimte om zijn eigen oplossingen te vinden;
 • Zijn vertrouwenspersonen;
 • Houden zich aan hun beroepsgeheim;
 • Zijn gebonden aan de ethische codes van:
  • de beroepsvereniging van counsellors ABvC;
  • de beroepsvereniging van coaches NOBCO.

Vergoeding zorgverzekeraars

Verschillende zorgverzekeraars erkennen de waarde van counselling en vergoeden onze sessies. Uw zorgverzekeraar vergoed mogelijk (een deel van) de rekening indien deze onder de noemer van Psychosociale hulpverlening/ondersteuning of onder Additieve geneeswijzen wordt ingediend. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op. Wij helpen u verder. 

Kennismaking

Voor een kennismakingsgesprek en/of informatie kunt u contact met ons opnemen.
Wij staan u graag te woord!