Coaching / counselling

Ruimte geven voor groei!

Een bedrijf functioneert optimaal wanneer er volledig gebruik gemaakt kan worden van alle aanwezige kwaliteiten. De kwaliteiten worden voor een groot deel gevormd door de werknemers. Het optimaal functioneren van werknemers zorgt voor een gezonde organisatie. Plezier, genot en een overeenstemming van kwaliteiten en verlangens maken hier onderdeel van uit.

Door middel van coaching krijgt uw werknemer meer inzicht krijgen in zijn/haar huidige (werk/privé) situatie. Er wordt stil gestaan bij wat de werknemer wil bereiken op zowel zakelijk als privégebied. Persoonlijke doelen worden in kaart gebracht. Er wordt gekeken hoe de werknemer deze persoonlijke doelen kan bereiken rekening houdend met zijn unieke talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Het optimaal laten functioneren van de medewerker staat centraal.

Concrete toepassingen coaching in een bedrijfsomgeving:

  • Optimaliseren van persoonlijk functioneren;
  • Balans werk / privé;
  • Omgaan met aandachtspunten/ontwikkelpunten;
  • In kaart brengen van (carrière) doelen;
  • Verwezenlijken van (carrière) doelen.

Counselling

Voorkomen en verkorten van ziekteuitval en het optimaal laten functioneren van uw werknemers, is een zaak van vroeg signaleren en adequaat optreden. Bij een ziekmelding of het niet optimaal functioneren van werknemers is bij 70% de oorzaak te vinden op relationeel terrein, hetzij in de privésfeer, hetzij binnen het bedrijf. Vaak zijn deze vraagstukken niet zwaar genoeg om uitsluitend 1e lijns psychologische hulp in te schakelen. Het is dan verstandig om uw medewerker door te verwijzen naar onze counsellor. Deze kan als onafhankelijk vertrouwenspersoon uw werknemer helpen het probleem te verhelderen en samen met hem/haar een goede reële oplossing zoeken.

Counselling is een laagdrempelige vorm van hulp/begeleiding welke erop gericht is uw werknemer zijn belevingswereld te laten verkennen, zijn lichamelijke signalen te leren herkennen, proberen de herkomst ervan te achterhalen en er een oplossing voor te vinden. Uw werknemer wordt zich bewust van zijn gedrag, gedachten en gevoelens met betrekking tot situatie(s)/relatie(s). Door dit verkregen inzicht kan uw werknemer vanuit zijn eigen kracht manieren vinden om beter hiermee om te gaan.

Neem vrijblijvend contact met ons op! Onze coaches en counsellors zijn er voor sparring, inspiratie, motivatie en ondersteuning en zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers in de door hun te vervullen rollen.