MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor inZichtadvies is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk thema.

Mens, milieu en maatschappij

  • AED: inZichtadvies en de eigenaar van het pand hebben toestemming verleend om een AED aan het pand te plaatsen;
  • Onze cartridges, computers, printers en lampen worden hergebruikt of, als dat niet mogelijk is, verwijderd conform de milieunormen;
  • Alle cliëntendossiers worden zoveel mogelijk digitaal bewaard of ingescand. Dit vermindert de benodigde opslagruimte en overtollig papiergebruik;
  • Onze medewerkers komen, waar mogelijk, op de fiets of wandelend naar het werk.

Stagebedrijf

inZichtadvies heeft tot op heden 9 studenten de kans geboden werk- en onderzoekservaring op te doen. De studenten zijn afkomstig van de opleidingen Human Resource Management, Toegepaste Psychologie, Commerciële Economie en Bedrijfseconomie.

Ondersteuning, financieel of anderszins

Workshop voor 30 werkzoekenden: vind je eigen kracht

Workshop Kleur en Kracht

Kinderpostzegelactie

Bewoner Oranjebuurt gesponsord inzake een loopevenement voor zieke mensen

Bewoner Oranjebuurt voor gereduceerd tarief (10% van normale offerte) bemiddeld naar werk

Powerman in Horst

Summer Games XL in Venray

820 leerlingen verdeeld over 16 scholen in Venray nemen deel aan een sportdag.

Mixed hockey club Venray
Bordsponsor en ondersteuning bij de aanschaf van een nieuw kunstgrasveld.

Marathons
Door het lopen van marathons (New York en Milaan) hebben wij financieel bijgedragen aan de volgende goede doelen:

  • Sinterklaas actie, georganiseerd door Lions Club Venray Peelparel; kinderen voor wie een Sinterklaasfeest niet vanzelfsprekend is, konden hierdoor op 5 december genieten van een passend en traditionele sinterklaasavond.
  • Stichting Terre, door donatie aan Lions Club Venray Peelparel; deze stichting heeft als doel het direct ondersteunen van projecten die ontwikkeling van onderzoek en therapieën stimuleren, zodat kinderen met het Syndroom van Rett alles uit het leven kunnen halen wat erin zit!