Outplacement

Een nieuw begin!

Outplacement is een intensief programma met als doel uw werknemer bij te staan in het zo snel mogelijk verwerven van een passende functie bij een andere werkgever.

Outplacement biedt uitkomst wanneer de werkgever-werknemer relatie niet langer voortgezet kan worden. Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen: 'onoverbrugbare' meningsverschillen, het niet meer kunnen voldoen aan veranderende functie-eisen of een reorganisatie. Dit is voor uw medewerker een ingrijpende situatie.

Van situatiegericht naar toekomstgericht

Ons outplacementprogramma ziet er als volgt uit:

Tijdens deze fasen kunnen naargelang de behoefte van uw werknemer de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Begeleiding en emotionele ondersteuning om het baanverlies te verwerken;
  • Inzicht verkrijgen in de persoonlijke kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden;
  • Testen: competenties / IQ / loopbaaninzicht / beroepskeuze / persoonlijkheid;
  • Verkennen van de arbeidsmarkt;
  • Sollicitatietraining: in groepsverband / individueel;
  • Opmaak CV en motivatiebrieven;
  • Sollicitatievaardigheden ontwikkelen en oefenen;
  • Begeleiding tijdens het zoeken naar een passende functie;
  • Advies bij het onderhandelen over een nieuw contract;
  • Begeleiding bij aanvang van een nieuwe werkplek.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor outplacement voor uw werknemer te bespreken.