Werkfit maken

Een WerkFit traject bij inZichtadvies is een re-integratiedienst die erop gericht is om u zodanig te versterken dat u (eventueel na het volgen van scholing) in staat bent om werk te hervatten. Het gaat om het toerusten en versterken, zodanig dat u klaar bent om naar inkomensvormend werk te worden begeleid. UWV biedt “Werkfit maken” trajecten aan voor mensen met een Wajong- , WGA- of ZW-uitkering. Aanmelden voor dit traject kan via uw UWV-contactpersoon.

Bij inZichtadvies bent u verzekerd van een persoonlijke, deskundige en professionele aanpak. Wij geloven dat iedere cliënt een topsporter is en dat die in staat is in zijn eigen situatie topprestaties te leveren. De behoefte van u staat centraal en die kan continu veranderen. In en na overleg wordt bepaald welke activiteiten passend zijn (maatwerk). In de basis vinden alle activiteiten in een 1 op 1 setting plaats. Eventueel kan ook groepsgerichte begeleiding op onderdelen plaatsvinden. Eigen inzet en verantwoordelijkheid zijn noodzakelijk voor een effectief traject. Wij focussen op een realistisch beeld van de mogelijkheden (en dus niet op de beperkingen), gaan uit van de huidige en gewenste situatie, en laten u uw eigen keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Aandacht en inzet richt zich op terugkeer in werk.

De volgende activiteiten kunnen onderdeel zijn van het traject: 

Verbeteren persoonlijke situatie

 • Op eigen kracht realiseren van oplossingen (empowerment)
 • Psychische en fysieke conditie versterken
 • Verhogen zelfredzaamheid
 • Vergroten zelfsturend vermogen
 • Eigen regisseur schap innemen
 • Inzicht in huidige en gewenste situatie
 • Kennen, herkennen, aangeven en handelen en verleggen van persoonlijke grenzen
 • Verhogen van het welbevinden en het productief vermogen van klant
 • Inzicht verkrijgen in de persoonlijke kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden
 • Inzicht verkrijgen in belemmerende factoren (werk, persoonlijk)/onbenut potentieel
 • Leren loslaten en werken aan het gevoel ertoe te doen
 • Toekomstwens en arbeidsperspectief.

Door middel van coaching zullen uw persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten verhelderd en verder ontwikkeld worden met als positief gevolg het vergroten van het persoonlijk bewustzijn en het verhogen van het zelfsturingvermogen. Op eigen kracht realiseren van oplossingen en van de huidige naar de gewenste situatie.

 

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

 • Passende zoekrichting in kaart brengen
 • Opstellen / verbeteren CV, persoonlijk profiel en motivatiebrief
 • Onderzoeken mogelijkheden zelfstandig ondernemerschap
 • Competentiescan, Loopbaaninzicht vragenlijst, talenten en drijfveeranalyse, waardenspel

  

Versterken van de werknemersvaardigheden

 • Stimuleren tot het zelfstandig uitvoeren van opdrachten
 • Persoonlijke presentatie verbeteren
 • Zoeken naar een passende werkervaringsplaats vanuit eigen of inZichtadvies netwerk
 • Opdoen van arbeidsritme
 • Streven naar een potentieel betaalde baan
 • Uren opbouwen

Neem vrijblijvend contact met ons op.