Omschrijving en werkwijze

Bij inZichtadvies bent u verzekerd van een persoonlijke, deskundige en professionele aanpak. Wij kijken wat uw wensen en behoeften zijn op het gebied van Arbeid, Gezondheid en Welzijn en creëren hiertoe mogelijkheden.

Voorafgaand aan elk traject vindt een kennismaking plaats. Deze kan op onze vestiging in Venray plaatsvinden of op uw locatie. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt uw vraag in kaart gebracht en de beoogde doelstelling geformuleerd. Vervolgens wordt gekeken welke diensten het beste aansluiten bij uw specifieke vraag.

InZichtadvies streeft naar snelle behoeftevoorziening en geeft u persoonlijke aandacht.

Onze missie:
Het op een persoonlijke en hoog kwalitatieve manier door middel van een multidisciplinaire en outreachende aanpak, begeleiden en adviseren van:

  • Organisaties in het optimaal functioneren van hun menselijk kapitaal
  • Organisaties bij het realiseren van hun HR-doelstellingen
  • Organisaties bij ontslag
  • Organisaties bij duurzaam inzetbaarheid en gezondheid van de medewerkers
  • Particulieren bij hun zoektocht naar (ander) werk
  • Particulieren in hun beleving ten aanzien van gezondheid en welzijn

Onze visie:
Tijdens de begeleiding en advisering wordt de aandacht gericht op mogelijkheden, oplossingen en realisatie van doelstellingen.

Samen met u maken wij het verschil!

InZichtadvies is trots drager van het keurmerk Blik op Werk. Hiermee bieden wij u een kwaliteitsgarantie. Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van werkzaamheden. U kunt aan de hand van het Keurmerk bewuster kiezen met welke dienstverleners u contracten afsluit. Blik op Werk staat voor kwaliteit. Kijk voor meer informatie op: www.blikopwerk.nl


InZichtadvies is aangesloten bij verschillende beroepsorganisaties waaronder:

          

Begeleiding bij inZichtadvies wordt voor particulieren in sommige gevallen vergoed door de ziektekostenverzekering. Ook voor werkgevers zijn er mogelijkheden, door aanspraak te maken op een verzuim- of re-integratieverzekering. Ook bij collectieve ziektekostenverzekeringen kan soms een deel van de begeleiding vergoed worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie.